måndag 29 mars 2010

Du är inte en pryl, Joakim Jardenberg

Titeln är en remix av Jaron Laniers bok You are not a gadget.

Det finns problematiska sidor av den frivilliga transparens som Joakim provar på, nu med att lägga upp sin DNA-sekvens.

Det handlar om var vi förhandlar vår öppenhet, så det är ingen lätt fråga Joakim Jardenberg tar upp. Den amerikanske filosofen Ferdinand Schoeman påpekar att vårt behov av integritet skiftar. Integritet för privatlivet är inte densamma som den integritet vi vill ha som medborgare. Där står integritet ibland mot öppenhet.

Ett problem som kan uppstå är redovisningsbarheten, hur sker det när någons DNA släppts fritt?

I slutändan bör ju Joakim få ha den rätten, men även rätten att avstå, och risken finns att vi ser den fullständiga öppenheten som ideal. Frågan blir när trycket från öppenhet kan bli för stort? När det går från att vara en möjlighet till ett tvång?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Ett nytt hopp för mediebranschen?

Den 7 mars höll tidningen The Guardian sin Changing Media Summit (CMS) i BFI Southbanks betongbrutalistiska komplex. Konferensen är en temp...