söndag 4 april 2010

En bättre europeisk samverkan

Jag skriver artikeln EU:s makt måste rullas tillbaka tillsammans med ett stort antal opinionsbildare i Expressen den 14 april 2007.

Generationen borgerliga politiker som kämpade för EU-medlemskapet har inte förmått att förändra sin syn på samarbetet i takt med att EU ökat sin fokusering på att likrikta medlemsländerna och reglera näringslivet. I generationen borgerligt sinnade personer som vuxit upp med unionen finns däremot många som är kritiska till denna utveckling inom EU.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...