söndag 4 april 2010

En bättre europeisk samverkan

Jag skriver artikeln EU:s makt måste rullas tillbaka tillsammans med ett stort antal opinionsbildare i Expressen den 14 april 2007.

Generationen borgerliga politiker som kämpade för EU-medlemskapet har inte förmått att förändra sin syn på samarbetet i takt med att EU ökat sin fokusering på att likrikta medlemsländerna och reglera näringslivet. I generationen borgerligt sinnade personer som vuxit upp med unionen finns däremot många som är kritiska till denna utveckling inom EU.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Transhumanism, ethics and human rights

The new possibilities and threats from AI, surveillance, and new technology put us in a situation where we must deal with new kinds of ...