fredag 2 april 2010

Fetman och ideologin

Fjärran är tiden då de flesta i Sverige gick undernärda, och kött var bara vanligt på de välbärgades fat. Nu talas det om en epidemi där 10 procent av befolkning lider av fetma, en fördubbling mot 80-talet.

Mat och kostråd är sedan länge politiska arenor. Vad vi äter speglar även etiska, estetiska och filosofiska ställningstaganden. Hela subkulturer som veganism, fitness och slow food-rörelsen har vuxit upp kring mat och kosthållning, och påverkar livsstilsval i allt från musik till stadsplanering.

Debatten kring fetmans orsaker har pågått sedan William Banting (bantningens fader) på 1800-talet förespråkade en diet på kolhydratfattig kost i Letter on Corpulence Addressed to the Public. Dock blev uppfattningen att fett orsakade övervikt förhärskande på 1900-talet. Men fettets roll har ifrågasatts av dieter som Atkins, LowCarb och stenåldersmat.

I boken Ideologin och pengarna bakom kostråden av Lars-Erik Litsfeldt & Per Wikholm ges en intressant genomgång av hur politiska hänsynstaganden styrt kostråden. De som förordade fettsnål mat fick en skjuts av 70-talets debatt om livsmedelsförsörjningens kris och köttproduktionens energiineffektivitet. Om man ställde om samhällets kosthållning skulle problemen lösas. Därför började Livsmedelsverket, utan ett gott stöd från vetenskapssamfundet, att föreskriva en fettsnål kost där bröd och potatis utgjorde "basmaten" i samarbete med livsmedelsindustrin. Från detta spårar författarna en orsak till de plötsliga fetma- och diabetesepidemierna då konsumtionen av stärkelse och socker ökade.

Om man tittar upp från de djupa skyttgravarna mellan kolhydrater kontra fett, kan man se problematiken med helhetslösningar. Kostråd som betonar miljöaspekten kanske inte är de bästa för hälsan, och det bästa för hälsan kanske inte är det bästa för ekonomin. Debatten kring de svåra avvägningarna för samhället mår bäst om man erkänner sin ståndpunkts övervikt för mode, miljö eller god hälsa.

Per Wikholm och Lars-Erik Litsfeldt: Ideologin och pengarna bakom kostråden. Pagina Optimal förlag, Sundbyberg 2007

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Ett nytt hopp för mediebranschen?

Den 7 mars höll tidningen The Guardian sin Changing Media Summit (CMS) i BFI Southbanks betongbrutalistiska komplex. Konferensen är en temp...