torsdag 8 april 2010

Frank Burroughs kamp öppnar för fler och bättre läkemedel

Jag och Bartley J. Madden, författare till boken Fler valmöjligheter ger bättre hälsa, skriver om valfrihet och innovation i Läkemedelsvärlden nummer 2/2009.

Abigail Burroughs dog 2001 av huvud- och nackcancer. Sista halvåret försökte hon få tillgång till Erbitux som då var under utveckling. Vi får inte välja, bara läkemedel som gått igenom alla tester får tillstånd att säljas, och det kan ta åratal innan ett läkemedel blir godkänt. Hennes pappa Frank grundade en organisation, Abigail Alliance, för att dödssjuka patienter ska få tillgång till ännu ej godkända läkemedel. Franks kamp har gett inspiration till hur läkemedelsbranschens problem kan lösas.

Det borde gå att få att välja mellan två system. Den ena systemet fungerar som vanligt, där bara godkända läkemedel används. I det andra systemet får patienter välja ännu inte godkända läkemedel genom att kontraktera direkt med tillverkarna. Då kan patienten själva väga risker och nytta.

En statligt kontrollerad databas skapas för att dokumentera alla resultat och alla biverkningar för experimentella läkemedel i båda alternativen förs in i det nya systemet för patienter och läkare. Databasen måste drivas självständigt från läkemedelsföretag och läkemedelsverk.

Konkurrensen från det nya systemet skulle hjälpa myndigheterna att utveckla nya sätt att analysera medicinsk information, och utveckla de vanliga testerna. Företag skulle kunna sälja sina läkemedel upp till sex år tidigare än konkurrenter som sitter fast i ett konventionellt system. Då företagen kommer närmare patienter och läkare, blir läkemedelsföretag motiverade att förlägga produktion och jobb dit tvåspårssystemet tagits i bruk.

Den som är först ut skulle bli en magnet för investeringar och de bästa forskarna. Det skulle hjälpa små, innovativa startups att visa medicinska resultat tidigt. Slutligen skulle utvecklingen av databasen bli en viktig sporre för användningen av IT i vården.

Då skulle Frank Burroughs kamp inte bara förbättra chanserna att rädda liv. Dessutom kan den ge god hjälp åt vårdens och forskningens ekonomi.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Ett nytt hopp för mediebranschen?

Den 7 mars höll tidningen The Guardian sin Changing Media Summit (CMS) i BFI Southbanks betongbrutalistiska komplex. Konferensen är en temp...