måndag 12 april 2010

Kampen mot fetman handlar om egenmakt

Jag skriver artikeln Personligt ansvar gör dig smal på Svenska Dagbladet Brännpunkt den 26 juli 2004.

Det har funnits många missledda försök att ställa upp fetmafrågan i termer av ”bra” eller ”dålig” mat, snarare än bra eller dålig kosthållning. Detta leder till krav på stämningar, fettskatter, märkningar och reklamförbud. Men precis som med gifter är det dosen som är farlig, och uppdelningen mellan ”bra” och ”dålig” mat drar uppmärksamheten från att fetman är en mycket komplex fråga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Universalism mot brutalism

Det görs mycket sökande efter mening i dessa dagar då liberalkonservatismen spelat ut sin roll. Ibland så förs tanken om den stora state...