måndag 12 april 2010

Kampen mot fetman handlar om egenmakt

Jag skriver artikeln Personligt ansvar gör dig smal på Svenska Dagbladet Brännpunkt den 26 juli 2004.

Det har funnits många missledda försök att ställa upp fetmafrågan i termer av ”bra” eller ”dålig” mat, snarare än bra eller dålig kosthållning. Detta leder till krav på stämningar, fettskatter, märkningar och reklamförbud. Men precis som med gifter är det dosen som är farlig, och uppdelningen mellan ”bra” och ”dålig” mat drar uppmärksamheten från att fetman är en mycket komplex fråga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...