söndag 25 april 2010

Maktlös kemikalieinspektion

Ethel Forsberg är generaldirektör för Kemikalieinspektionen, en aktivistisk myndighet, som har varit i blåsväder.

Ett problem för KemI är att REACH må erbjuda hårdare regler, men myndigheten är inte lika viktig som den europeiska kemikaliemyndigheten ECA.

Det vi inte vet, skall vi förbjuda, har varit linjen enligt försiktighetsprincipen (den hårda tolkningen). Men det borde ju vara tvärtom, att ECA och KemI måste bevisa att en ny kemikalie är farlig för att den skall regleras. Det är sådana regler som driver företagen ur landet.

Nu är den kemiska industrin i Sverige liten, men många arbetstillfällen berörs indirekt. De företag som är kvar inom kemiindustrin är de storföretag som klarar av kostnaderna av självregleringen. De har dragit nytta av REACH och har marknadspositionen att de kan skicka kostnaden vidare till konsumenten.

En fördel har REACH, med att kostnaderna för att upprätthålla regelverket skulle läggas på företagen och europeiska ECA. Då skulle det inte behövas så många inspektörer och handläggare på nationell nivå och därför har KemI få handläggare. Om REACH skall implementeras, så borde vi gå på den linjen fullt ut, och minska de nationella kemikalieinspektionerna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Ett nytt hopp för mediebranschen?

Den 7 mars höll tidningen The Guardian sin Changing Media Summit (CMS) i BFI Southbanks betongbrutalistiska komplex. Konferensen är en temp...