lördag 10 april 2010

Skatt på fildelning är ett steg tillbaka

Jag skriver artikeln Skatt på fildelning är ett steg tillbaka med Oscar Swartz på Svenska Dagbladet Brännpunkt den 9 juni 2006.

Problemet är att rättighetshavarnas företrädare och lagstiftaren inte har lyckats förklara motiven bakom upphovsrätten, och varför den skulle vara en legitim avvägning mellan upphovsmannens intresse och samhällets intresse av fria informationsflöden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...