lördag 10 april 2010

Skatt på fildelning är ett steg tillbaka

Jag skriver artikeln Skatt på fildelning är ett steg tillbaka med Oscar Swartz på Svenska Dagbladet Brännpunkt den 9 juni 2006.

Problemet är att rättighetshavarnas företrädare och lagstiftaren inte har lyckats förklara motiven bakom upphovsrätten, och varför den skulle vara en legitim avvägning mellan upphovsmannens intresse och samhällets intresse av fria informationsflöden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Universalism mot brutalism

Det görs mycket sökande efter mening i dessa dagar då liberalkonservatismen spelat ut sin roll. Ibland så förs tanken om den stora state...