torsdag 1 april 2010

Vad är hållbar utveckling?

Jag skriver om Vad är hållbar utveckling? på Newsmill den 26 januari 2009.

Vad avser vi med hållbar utveckling? På hur lång sikt bör vårt samhälle eftersträva en hållbar utveckling? De frågorna är nästa steg i miljödebatten.

Över vilken tidshorisont bör vårt samhälle eftersträva en hållbar utveckling? Frågan brukar sällan ställas, men vi får väldigt olika perspektiv på miljöfrågan om vi talar om en tidskala på tio, hundra eller tusen år. När synen på hållbar utveckling definieras mer noggrannt verkar det handla om att det är ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt tillstånd som samhället kan uppnå och sedan hålla kvar vid framöver. Vad är egentligen tillväxt? Det handlar inte bara om att producera för stundens konsumtion. Det handlar om att möjliggöra människors strävan efter lyckan, sprida nya idéer, förändra hur folk lever och arbetar och få chansen att pröva nya saker i livet. Tillväxten uppmuntrar experiment och förbättring. Större ekonomiska resurser gör oss inte i sig lyckliga, men ger oss förmånen att ha mer angenäma problem. Vi vet faktiskt inte exakt vilka behov som kommande generationer har, därför borde vi sträva efter att ge dem fler möjliga handlingsalternativ.

Redan de gamla grekerna, som var det rikaste folket vid Medelhavet, var väldigt oroliga över att andra folk skulle uppnå samma höga levnadsstandard. Då kunde ju järnet och andra resurser ta slut? Deras resursbrist gjorde att de högg ned skogarna vid Medelhavet för att bygga båtar. I dag är det svårt att hitta något folk i världen som lever så fattigt som antikens greker. Tänk om de hade fått bestämma vilken utveckling som var hållbar?

Förr var kol en av de viktigaste råvarorna för att elda och värma. Nu behövs inte kol som energikälla i samma utstreckning, och används istället i färgämnen, batterier, bakpulver, parfymer och elektrisk isolering. Aktivt kol finns i mediciner, filtrering och nanoteknik. Tänk om vi hade låst fast oss vid att kol skulle användas för eldning?

En av miljörörelsens grundare, fransmannen René Dubos, myntade devisen: tänk globalt, agera lokalt. Det var ett klokt budskap, men trots att devisen ofta upprepas, så försvann det lokala beslutsfattandet till förmån för traditionella åtgärder som förbud, skatter, avgifter och bidrag beslutade på global nivå. Dessa är ofta långsamma, dyra och öppna för konflikter mellan särintressen. Det tvingar också på att en lösning ska gälla alla, oavsett hur det ser ut lokalt. Då är det lätt att missa de miljöproblem som inte får de stora rubrikerna.

Hållbar utveckling borde handla om att bygga upp stabila system som klarar förändringar under lång tid, med förståelse för att ett samhälle är till för människor med olika önskningar. Det finns inget "naturligt tillstånd" eller balans att återställa världen till, men vi kan dra god nytta av den lokala kunskap som ekologi är. Då kan vi avgöra vilka förhållanden som vi värderar som en god miljö och vad vi uppfattar som problem.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Ett nytt hopp för mediebranschen?

Den 7 mars höll tidningen The Guardian sin Changing Media Summit (CMS) i BFI Southbanks betongbrutalistiska komplex. Konferensen är en temp...