fredag 30 april 2010

Vetenskaplig lycka

Lycka och välbefinnande har blivit föremål för forskning sedan ett tjugotal år tillbaka. Vetenskapen vet mer om hur hjärnan fungerar, och det finns fler undersökningar om människors attityder till vad som utgör lycka.

Idén att det går att maximera människors lycka är inte nya, men nytt är frestelsen för politiker att använda rönen till en eudaimonism, ett styre efter det som uppges ge lycka. Det är en del av att politiken nu växlar får att handla om levnadsstandard till att handla om livskvalitet. Men finns den vetenskapliga grunden för lyckoforskningen?


Skicka en kommentar

Ett nytt hopp för mediebranschen?

Den 7 mars höll tidningen The Guardian sin Changing Media Summit (CMS) i BFI Southbanks betongbrutalistiska komplex. Konferensen är en temp...