onsdag 12 maj 2010

How the Swedish model changed

I write in the Financial Times about Swedish public considers controversial reforms too harsh on September 17, 2008.

The Swedish model has changed, but how and who did the reforms?


Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...