onsdag 12 maj 2010

How the Swedish model changed

I write in the Financial Times about Swedish public considers controversial reforms too harsh on September 17, 2008.

The Swedish model has changed, but how and who did the reforms?


Skicka en kommentar

Oansenlig statuskonsumtion

Millennieskiftet var varumärkets storhetstid. Stora företagsloggor signalerade att bäraren av ett plagg hade vissa värderingar och även ...