lördag 22 maj 2010

Stärk äganderätten

Jag skriver Stärk äganderätten i Dagens Industri den 24 februari 2009.

Det är anmärkningsvärt att Sverige, som allt mer lever på att sälja idéer klarar en jämförelse om ägandeskyddet så dåligt.

Den peruanske ekonomen Hernando De Soto pekade i sin bok Kapitalets mysterium ut äganderätten som grundläggande för att ge människor kontroll över sina liv. Att många länder inte utvecklas beror på att de fattiga inte får ta del av äganderätten. Lagarna skyddar inte deras egendomar.

Avskräckande byråkrati leder till att verksamheter i stället bedrivs svart. Allt kan då gå förlorat och framtidsplanering är omöjlig.

The International Property Rights Index, IPRI, är ett av de första försöken att rangordna länder efter styrkan och effektiviteten i äganderättsskyddet. Internationella jämförelser ger möjlighet att avgöra vad som kan förbättras i skyddet av äganderätten.

IPRI visar att länderna i mätningens högsta femtedel har en BNP per capita som i medel är mer än nio gånger högre än de i den lägsta femtedelen. Bäst skydd har Finland, sämst Bangladesh.

Sverige hamnar på delad fjärdeplats. Privat egendom är skyddad – men skyddet är inte klart uttryckt i grundlagen och kan därför naggas i kanten. Delar av vår ekonomi saknar etablerad privat ägande rätt, såsom sjukvården. Det försämrar effektiv användning och ansvarsfullhet.

Det räcker heller inte med formellt skydd. Myndigheter kan göra inskränkningar – äganderätt utan fri dispositionsrätt är inte mycket värd.

Upphovsrätten spelar en allt större roll för ägandet. Det är anmärkningsvärt att Sverige, som allt mer lever på att sälja idéer, bara kommer på 17:e plats i IPRI:s index.

Debatten har mest handlat om fildelning av musik, filmer och dataspel, i samband med rättegången mot Pirate Bay. Men också fysiska varor blir alltmer beroende av skydd för innovationer och processer.

I rapporten ges exempel på hur fler länder blir medvetna om upphovsrättens betydelse, då det finns en koppling mellan respekt för upphovsrätt och tillväxt. Indien ligger på plats 47 men ökar nu skyddet för landets produkter och varumärken.

Utvecklingen förändrar hur svenska företag kan göra affärer med utlandet. Tillit skapas när förutsebara legala och politiska institutioner byggs upp, korruption bekämpas och effektivitet främjas. Då frigör skyddet för äganderätten människors potential.

I Sverige borde diskuteras hur skyddet i rättsstaten förbättras genom lagprövningar, hur oklart ägande genom blandformer av offentligt och privat undviks, samt vilken roll våra internationellt sett höga skatter spelar för att människor ska våga vårda och utveckla sin egendom.

Respekt för äganderätten ger resultat i en förbättrad legal och politisk miljö för företagandet, men också i att den förbättra människors tillit till varandra och samhället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...