torsdag 6 maj 2010

Svenska forskare måste flytta mer

Jag skriver artikeln Svenska forskare måste flytta mer tillsammans med Henrik Ottosson i Ny Teknik den 24 oktober 2007.

Forskarnas rörlighet är nyckeln till universitetens framgång.

Det har hävdats att det inte behövs breda miljöer för toppforskning och att universitet ska fokusera på utvalda områden inom vilka man bygger upp starka forskningsmiljöer. Toppforskning kan då bedrivas på många orter och man kan därmed knyta högkvalitativ forskning till lokalt näringsliv. Denna strategi verkar rimlig i ett kortsikigt perspektiv, men kommer inte att fungera långsiktigt. Skälet är den låga forskarrörligheten vid svenska universitet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...