torsdag 6 maj 2010

Svenska forskare måste flytta mer

Jag skriver artikeln Svenska forskare måste flytta mer tillsammans med Henrik Ottosson i Ny Teknik den 24 oktober 2007.

Forskarnas rörlighet är nyckeln till universitetens framgång.

Det har hävdats att det inte behövs breda miljöer för toppforskning och att universitet ska fokusera på utvalda områden inom vilka man bygger upp starka forskningsmiljöer. Toppforskning kan då bedrivas på många orter och man kan därmed knyta högkvalitativ forskning till lokalt näringsliv. Denna strategi verkar rimlig i ett kortsikigt perspektiv, men kommer inte att fungera långsiktigt. Skälet är den låga forskarrörligheten vid svenska universitet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Skicka en kommentar

Bonobo ett föredöme?

Det finns en vurm för “det naturliga” i samtiden. Det har jag tagit upp tidigare om den lyckliga stenåldern , apan som människans spegel...