tisdag 22 juni 2010

Valfrihet ger hälsa

Många debattartiklar i tidningarna skrivs i en anda av självklarhet. Alla viktiga aktörer är överrens om att allt bra, som är bra. Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt, ja vem vill ha fel läkemedel till fel tidpunkt? Varför debattartikeln skrevs kräver en avkodning, och en förståelse av hur pr-agenten jobbat.

Så även när socialminister Göran Hägglund skriver tillsammans med Anders Knape från Sveriges Kommuner och Landsting och Steinar Höeg från LIF – de forskande läkemedelsföretagen på DN Debatt.

Vad är det Hägglund, Knape och Höeg avser? Jo, det är att förskriva läkemedelsindustrin åt effektivitetsbedömningar på det sätt som de genomförs genom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV gör, på samma sätt som engelska NICE gör. När du läggs in på ett sjukhus så kommer du inte att få bästa möjliga vård. Det räcker inte att ett läkemedel har godkänts av Läkemedelsverket LMV, det kommer också en bedömning från TLV om läkemedlet anser effektivt nog i förhållande till vad det kostar. Därför försvinner många av de nyaste läkemedlen.

Därför får patienter i Sverige nya läkemedel långt senare än vad patienter får i USA. OK politiker, vill ni sätta pris på en människas liv, och det blir vi tyvärr tvungna till i många lägen, så vore det mycket bättre att gå ut med att tydligt berätta för allmänheten att i det här landstinget bekostar vi maximalt mediciner för x antal kronor med skattemedel under ett år. Vill du ha mer än det, eller den nya dyra undermedicinen, så får du betala den själv. Fast måste Göran Hägglund stå för bedömningarna om vilka patientgrupper som får eller inte får läkemedel. I slutändan så är det du, patienten, som inte får en riktigt hederlig chans att fatta fria val kring din hälsa.

Läkemedelsindustrin har ofta gått med på detta i Europa, då kritiken kommer mot att nya och bättre läkemedel kostar mer. Dessutom så får de kostnaderna med att få läkemedlen godkända. ett alternativ som tänker både på kostnad, effektivitet och patientens hälsa finner du i boken Fler valmöjligheter ger bättre hälsa.

Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...