måndag 9 augusti 2010

Är det fel att vilja bli frisk?

Vad innebär det att vara frisk? Niklas Ekdahl och Cecilia Magnusson skriver om medikaliseringen av samhället, att medicinska behov uppfinns för att passa politiska syften.

Det finns en risk i Ekdahls och Magnussons resonemang, det verkar antyda att det finns ett läge som är "nog" inom medicinen, och att vården inriktar sig på "lyxproblem".

Jag diskuterar hjärnforskningen och de förändrade uppfattningarna om vad som friskt i samhället med Jerker Jansson på Voltaire. Idag accepterar vi inte problem som tidigare sågs som ofrånkomliga för den mänskliga naturen. Det är en positiv utveckling, och problemet är inte att vi får nya läkemedel, utan att vi försöker att passa in förändringar i äldre system. Det är för mycket verkstad och för lite snack i vården.


Skicka en kommentar

Universalism mot brutalism

Det görs mycket sökande efter mening i dessa dagar då liberalkonservatismen spelat ut sin roll. Ibland så förs tanken om den stora state...