onsdag 2 februari 2011

I've been thinking about the future with Anders Sandberg

I interview Anders Sandberg at the Future of Humanity Institute in Oxford about the internet, neuroscience, and open source organizations for Humanity+ in Sweden.


Skicka en kommentar

Make the future come sooner på Arholma GAL-festival!

Den 3 september anordnas Arholma GAL-festival – en mötesplats och forum för gröna, alternativa och libertära aktörer. Festivalen å...