söndag 29 maj 2011

Runt, runt i GMO-karusellen

Professor Torbjörn Fagerström skriver om genmodifierade växter på DN Debatt. Fagerström har tidigare skrivit liknande artiklar.

Det Fagerström skriver har framkommit tidigare i debatten, det intressanta är att forskarna fortfarande verkar så oförstående inför motståndet mot GMO. Europeiska kommissionen har bollat tillbaka frågan till medlemsländerna.

I boken Som egenmäktiga gudar skildras den första stora debatten kring gentekniken under 80-talet, då stora förhoppningar sattes på tekniken. Den stora matkrisen har inte ruckat på synen på gentekniken i jordbruket, trots intressanta nya infallsvinklar som den från forskaren Pamela Ronald och jordbrukaren Raoul Adamchak att kombinera GMO med ekologisk odling.

Märkning av GMO-varor i butiken gör troligen mindre nytta.

Fagerströms artikel känns väldigt tidslös, det är säkert årtionden som GMO har diskuterats på det här sättet i EU. Och visst, biotekniken utvecklas i resten av världen och Craig Venter har utvecklat syntetiskt liv. Det har skett framsteg inom genmodifieringen av djur.

Fast det finns två utvecklingar att också ta fasta på: dels att kunskapen om generna har svårt att gå vidare. Dels att kärnan i debatten rör vilken syn samhället bör ha på människans förhållande till naturen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Dag Lindgren sa...

GMO är inte så farligt och EUs regelverk går att leva med, men NGOs och Greenies gör det svårt att komma någonstans och gör processen väldigt trög.
Huvudproblemet är inte regelverket utan motståndet.

GMO har inte lyckats marknadsföra många nya egenskaper och de storföretag "Montesanto" som associeras till det ökar inte sympatin. GM fjärmar förädlingen från dess utnyttjare. GM liknade metoder och syntetiskt liv är säkert framtiden, men den avlägsna framtiden. Framsteg med vanlig förädling blir mindre eftersom uppmärksamhet och kompetens koncentreras på GMO. Förmodligen har vanlig förädling gjort viktigare framsteg det sista decenniet än de GMO framsteg som nämns i artikeln.

Waldemar Ingdahl sa...

Många bra poänger, Dag.

Jag hoppas på att biotekniken kommer att bli mindre big science och med biohacker, vilket blir svårt just med regleringar och försiktighetsprincip. Konventionell förädling är inte att glömma, och har mycket riktigt fått en del resultat på senare tid. Fast då talar man inte om Frankenfood, då debatten riktat in sig på att ställa en teknik i sig mot en bild av det rena och ursprungliga jordbruket.

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...