onsdag 24 augusti 2011

Omställningens oändliga komplexitet


Anders Wijkman skriver en lång DN Debattartikel om omställning. Vilken omställning? Av det mesta verkar det. För att citera Wijkman ur artikeln:

Den mest omedelbara åtgärden måste bli att snabbast möjligt ersätta dagens fossilenergi med alternativ energi, främst förnybar. Parallellt måste energi- och materialanvändningen i samhället radikalt förändras. Dagens slit- och slängkultur måste ersättas av slutna kretslopp, där återbruk och återanvändning samt längre livslängd på produkterna blir normen. Allt detta förutsätter nya affärsmodeller. Samtidigt bör BNP ersättas av indikatorer som ger en mera rättvisande bild av välfärdsutvecklingen. Vidare krävs en radikal reformering av finansmarknaden.
Bon apetit.

Det är väldiga, komplexa omställningar av samhället, vi ska äta en elefant i en hel tugga. Många blir förvirrade av argumentationen, men syftet är att läsaren ska släppa tanken på alternativkostnader. om problemen är tillräckligt stora och oöverblickbara, så kommer inte rimligheten i de föreslagna åtgärderna att granskas.

Det finns stora problem i världen idag, just därför måste vi kunna dela upp dem i överblickbara bitar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...