söndag 30 oktober 2011

Malthusianismen är en förolämpning mot mänskligheten

Pär Holmberg och Anders Molin på SIDA har fel, det är de fattiga ländernas livsstil som är ohållbar.

Någon miljarder bönder som lever i det traditionella jordbrukets misär kan inte föda sig själva och sina familjer, de använder mark ineffektivt och på ett farligt sätt för miljön. Lösningen är att det blir bättre i Indien, inte sämre i Sverige.

Kanske att vår största rädsla i Sverige är att vår livsstil försvinner i Indiens befolkningsocean? De val som vi gör är relativt oviktiga jämfört med deras?


Skicka en kommentar

Universalism mot brutalism

Det görs mycket sökande efter mening i dessa dagar då liberalkonservatismen spelat ut sin roll. Ibland så förs tanken om den stora state...