söndag 1 april 2012

Valfrihet ger bättre hälsa

Ett uppseendeväckande inlägg på DN Debatt av läkare i Stockholms läns läkemedelskommitté om hotet från priset på dyra läkemedel i vården. Det är konstigt i det svenska systemet av subventioner och hårda upphandlingar att läkarna diskuterar som om problemet med läkemedel var en fri marknad! Prärietankar tar upp det viktiga att läkemedelskostnaderna inte är den stora kostnaden i vården, samt att modern medicin minskat sjukhustiden. Problematiken med läkemedel är en annan, att det offentliga systemet är dåligt på att ge oss nya läkemedel och vill snarare begränsa tillgången. Vinsterna görs inte i Europa genom de hårda prisregleringarna, då görs framstegen i USA istället. Läs mer i boken Fler valmöjligheter ger bättre hälsa av Bart Madden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Välfärdsinnovation ger valfrihet

Det som utmärkt Sveriges välfärdssystem har varit radikala förändringar. Den socialdemokratiska välfärdsstaten infördes under några år vid ...