fredag 27 april 2012

Varning för Wikipedia?

Det är ju en fråga om trovärdighet och om olika sätt att skapa upp ett publicistiskt material. Wikipedia brukar väcka upp känslor som hos Maja Hagerman i DN med rubriken Breviks privata universitet.

Det är rädslan för att det saknas hierarkier i informationen. En central drivkraft är hur Wikipedia använder marknadsmekanismen för kunskap och det tror jag ger en bättre förklaring av hur sorteringen går till än folkrörelsen. Det är Wikipedia från sin bästa sida, de så kallade "Wikipettrarna" är i sådana fall närmare det traditionella redaktörsskapet.

Det är kanske prismekanismen som saknas? Dåliga inlägg ger en tydlig kostnad, bra inlägg tydliga belöningar? Så i längden behöver vi inte vara rädda för Wikipedia.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...