torsdag 28 juni 2012

Evolutionen bakom antibiotikaresistens

I Ny Teknik berättar Joakim Larsson vid Göteborgs universitet om sin forskning kring biocider och metaller och vilken effekt de har för att utveckla resistens mot antibiotika hos bakterier. Som Joakim Larsson påpekar så vet vetenskapen rätt lite om vilka koncentrationer av biocider och metaller som krävs för att orsaka resistensutveckling.

Kunskapen som det här forskningsprojektet kan ta fram är förstås viktig, men den främsta orsaken till att antibiotikaresistens utvecklas är att antibiotika används. Antibiotikaanvändningen påverkar det naturliga urvalet i naturen där de bakterier som överlever i en miljö påverkad av antibiotika kan föra sina genetiska egenskaper vidare. Läs mer i rapporten Världens väntan på antibiotika, sex förklaringar till antibiotikaresistensproblemet. Det är en kapplöpning mellan bakterie och människa där människan behöver bli smartare för att överleva.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...