onsdag 4 juli 2012

Matematik=jobb

Ett inte så fullödigt svar av Tönis Tönisson i DN till Jonas Thente om matematikens betydelse.

Tönisson, författare till boken Makt som hobby, använder ett beprövat maktmedel; matematik fixar jobb! Problemet är att läget för matematikämnet är mer komplicerat än så, det är ju inte all sorts matematik som behövs. Snarast så är rena matematiker, la mathématique pour la mathématique så att säga, inte en så värst privilegierad grupp.

I debatten dras ofta parallellen att naturvetenskap är lika med teknik, men då är det praktisk kunskap som vi diskuterar och efterfrågas alla naturvetare och tekniker?

Det är värt att notera att vetenskaperna har tappat tyngd i politiken, men inte betydelse för att legitimera en viss politik. Matematiken har även fyllt positionen som ämne för att fokusera sinnet, vilket var särskilt viktigt i skolorna när kristendomsundervisningen trappades ned.

Den mest intressanta debatten om matematiken har vi framför oss. Den kommer att bli mycket annorlunda än både Tönissons och Thentes argument.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant 

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...