söndag 15 juli 2012

Tro, vetande och vaccinationer

Den nya influensan H1N1, grispesten, slog till mot Mexiko år 2009 och satte en hel värld i skräck (se här för bakgrunden till den nya influensan). Den stora pandemin inträffade inte och vaccinationen kom igång blixtsnabbt i Sverige. Det utlöste också en debatt om riskerna kring vaccination.

Vacciner är ett av de mest värdefulla och kostnadseffektiva verktyg som läkarvetenskapen utvecklat. Smittkoppor, polio, mässling, påssjuka, kikhosta var alla sjukdomar som slog hårt mot barnen. Nu har de kommit under kontroll, även utrotats.

Ändå har de ofta varit kontroversiella. Ofta handlar det om säkerheten. Vacciner testas på tusentals försökspersoner, som ofta är friska och därför blir farliga biverkningar lättare att upptäcka. Antroposoferna i Järna vägrar vaccin på religiösa grunder, vilket medför problem. Vaccinationer fungerar bäst när de är allmänna, att många immuniseras samtidigt.

Vaccin innebär alltid på en risk, det finns inget ofarligt vaccin. Det är många patienter som drabbas av biverkningar från vacciner. Risken för biverkningar av ett specifikt vaccin kan förstås vara låg, men de stora fördelarna med vaccinationer är för den aggregerade folkhälsan, inte nödvändigtvis för individen.

Det är lätt att vara efterklok. Utvärderingar av vaccinationskampanjen mot svininfluensan visar att det var få som drabbades av svininfluensan, det var fråga om att från Smittskyddsinstitutet försöka uppskatta hur många som skulle kunna dö av pandemin. Antalet människor som räddades i förhållande till vaccinets kostnad bedömdes vara lågt av myndigheterna i jämförelse med kostnaden både i skattemedel och i lidande orsakat av vaccinet. Det är självfallet tragiskt, men kostnaden att förlora liv i pandemin skattades mycket högre. I efterdyningarna kommer nu debatten om Pandemrix-vaccinet.

När vaccin sammanställs snabbt så används mer skvalen som adjuvant, för att öka immunsystemets respons på vaccinet. Det kan orsaka autoimmuna sjukdomar. Immunförsvaret går på högtryck och kan därför börja att skada kroppen som det ska skydda.

En undersökning i JAMA har uppmärksammat en låg men signifikant risk av den autoimmuna sjukdomen Guillain- Barré Syndrom hos vaccinerade. En annan studie i samma nummer av JAMA avhandlade risker för skador på ofödda barn när deras mödrar i en dansk kohort vaccinerades. Där kunde inte en betydelsefull ökning av riskerna hittas.

Den autoimmuna sjukdom som mest diskuterats efter vaccinationerna är narkolepsi. Antalet anmälningar av narkolepsi ökade även före vaccineringen mot svininfluensan drog igång. De flesta av det hundratal personer som blir diagnoserade varje år, blir så i vuxen ålder.

Världshälsoorganisationen WHO bedömer att resultaten är viktiga att uppmärksamma, men har problem och bör ses som premliminära forskningsresultat. På Island sågs ökningen av narkolepsi även hos dem som inte vaccinerades. I majoriteten av länderna som genomförde vaccinationskampanjer mot svininfluensan har det inte setts en ökning av narkolepsifallen.

Då det finns en stark genetisk komponent för narkolepsi och ofta går i släkten, är det är möjligt att det har spelat en särskild roll i Sverige och Finland. Experter uppskattar att 8-10 procent av narkoleptikerna har en nära släkting med sjukdomen. Genetik är inte den enda faktorn som ligger bakom narkolepsi utan den kan bryta ut av en kombination med infektion, hormonella rubbningar, störningar av immunsystemet eller stress. Forskare letar efter specifika genetiska mutationer som kan göra människor mer mottagliga för narkolepsi och har nyligen upptäckt att de flesta drabbade är bärare av HLA-DR15 och HLA-DQ6 genen.

I Sverige har Läkemedelsverket fått in 60 rapporter om fall av narkolepsi där man misstänker att det finns ett samband med vaccinationen. Läkemedelsförsäkringen har fått 19 anmälningar med krav om ersättning till barn och unga som drabbats.

Det kan bli svårt. Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline begärde en klausul om skadeståndsfrihet i kontrakten som skrevs när vaccinen levererades. Det är rimligt, riskerna vid en så snabb tillverkning skulle vara för höga annars då bolaget skulle kunna stämmas i efterhand. Svenska statens läkemedelsförsäkring har satt ett tak i ersättningarna vid 150 miljoner kronor. Pengarna ska kompensera för de skador som myndigheterna visste skulle ske av vaccineringen, det var en beräknad risk. De 150 miljonerna ska dock delas ut till alla familjer, och de ekonomiska resurserna är också utslagna på den skadades hela livstid.

Det finns utrymme för en kritisk debatt kring vaccinerna, även om man delar uppfattningen att vaccinationer i allmänhet är bra. Det är snarare en förutsättning för att de ska förbättras. Psykiatrin kan kritiseras utan att man tillhör Scientologerna. Debatten om klimatet gäller inte att några förnekar att koldioxiden inte har en påverkan på det komplexa system som klimatet är, utan hur mycket och vilka åtgärder som är lämpliga.

Det är därför som vi behöver en långt mer rationell debatt kring riskvärdering i offentligheten. Det tar både bort irrationella idéer ur debatten samtidigt som det hindrar argumentationsfel. Då förstår fler att inget någonsin är riskfritt, men att det kan vara tillräckligt säkert.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...