onsdag 1 augusti 2012

Antibiotikaresistens, ett globalt hot

Den 7 april varje år firas Världshälsodagen. Det var den dagen 1950 som Världshälsoorganisationen WHO grundades. Sedan dess har varje dag haft ett tema.

Temat för 2011 är antibiotikaresistens. Det är ett allvarligt problem att bakterier genom sin snabba evolution utvecklar motståndskraft mot antibiotika så att det inte längre har någon effekt. Nu dödar bakterien MRSA (Meticillinresistent staphylococcus aureus) fler människor än aids varje år, och andra resistenta organismer har uppstått, vilket lämnar läkarna med färre medel att behandla vanliga infektioner. Varje år beräknas 25 000 dö av resistenta sjukdomar i Europa, enligt europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. I Sverige dör långt färre än i länder som Grekland, Storbritannien och Portugal.

Det talas ofta om överförskrivning av antibiotika, Nätverket Strama har ett nationellt mål att minska till 250 recept på tusen invånare. Det talas också om att vi reser mer och därför tar med oss bakterier från andra länder, som då är starkare än bakteriefloran här.

Det som mer sällan diskuteras är de nya skärpta reglerna för att godkänna läkemedel. Amerikanska FDA kräver att företagen bevisar att en ny antibiotika inte bara är effektiv och säker, men också effektivare än de som fanns tidigare. Kraven höjdes också på fler patienter inskrivna i kliniska prövningar, vilket ökar kostnaderna för läkemedelsutveckling. Resultatet är att företagen forskar mindre på att ta fram ny antibiotika, sedan 2007 har det bara godkänts två. Det liknar situationen för vaccin.

För mer om antibiotikaresistens och jakten på ny antibiotika, läs rapporten Världens väntan på antibiotika.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...