tisdag 7 augusti 2012

Återvinning av avloppsslam kostsamt

Jenny Jewert skriver om guldet i toaletten om återvinning av ämnen som fosfor ur avloppsvattnet.

Debatten om återvinning blir allt mer aktuell, särskilt när den omtalas med klimatfrågan och råvaruanvändningen med peak fosfor och ekologisk odling som argument. Det gör frågan om återvinningen mer infekterad och komplicerad än den behöver vara.

Formas gav en intressant skrift: Återvinna fosfor hur bråttom är det? Frågan är om jordbruket ska gödslas med slam av god kvalitet eller om slammet ska brännas och därigenom utvinna fosfor.

Att förändra avloppssystemet för att källsortera är kostsamt och kan ta årtionden, särskilt om det ska utökas. Trenden är att ju bättre reningen blir av avloppen desto mer slam produceras. Systemlösningar för att lösa flera problem samtidigt blir oftast dyra och komplicerade. Mer lär följa men det behövs en mer noggrann genomgång av vilken återvinning som är praktisk och vilka konkreta fördelar den kan ge.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Artificiell Intelligens bortom hype och diss

Årets stora samtalsämne i Almedalen var Artificiell Intelligens. Vad innebär AI egentligen? Var går gränsen mellan AI och maskininlärning e...