torsdag 23 augusti 2012

Framtidens kontor: informationsnomadens informationsstress

För omkring tjugo år sedan började alltfler yrken i företag och organisationer att lämnar den traditionella livstidsanställningen - linjeorganisationen - och gå över till det flexibla arbetet; matrisorganisationen, projektarbetsformen och möjligheten att arbeta hemifrån. Nu ersätts organisationen av fler projekt där medarbetarna inte sitter på samma ställe och endast är inne under kort tid på frilansbasis. Den globala daglönaren är här, obunden av både plats och organisation.

Självfallet påverkas andra faktorer kring arbetsplatsen. Graden av facklig organisering minskar även i kontorsmiljön, då fackföreningar fungerar bäst om många i arbetsstyrkan arbetar på samma arbetsplats med liknande arbetsuppgifter under mycket lång tid. Fackföreningarnas relativa styrka i kunskapsintensiva yrken i Sverige beror på att fler känner att det har något att förlora jämfört med service- och produktionsyrken. Dessutom har medlemsantalen hållits uppe av att slå samman fackförbund. De fack som lyckats bäst är de som står för individuell service till medlemmen.

Vi talar ofta om att dagens personal vill byta yrke flera gånger. De sägs värdera annat än arbete. Så, varför inte ett kontor med en virtuell barnflicka som passar barn hemma medan föräldrar arbetar? Vad vill framtidens arbetskraft ha mindre av? Långa resvägar, trängas med folk, behöva lägga ut pengar på dyra kontorskläder, äta sluskig restaurangmat i centrum istället för på restaurang rutiga duken i hemmakvarteren. Vad vill de ha mera av? Gröna växter, allergifritt samt lugna kontor för då fler kommer ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD.

Åldersdiskriminering tas ofta upp på den svenska arbetsmarknaden. I dag finns dock flera generationer samtidigt ute på arbetsplatsen. De sista 40-talisterna, generation x, y, z och allt vad de nu kallas kan mycket väl jobba på samma kontor.

Varför? Det är recession, och särskilt de äldre medarbetarna ser att de gärna vill vara ute så lång tid de kan på arbetsmarknaden när pensionerna sjunker. Det ger kontoret olika kunskaper och ett behov av flera olika mötesplatser för mer informella möten så att inte en generation alltid har övertaget. Generation y vill mest av allt ha en engagerande arbetsplats och kvalitet på mötesrummet kommer lägst ned på listan. 40-talisterna prioriterar nästan precis tvärt om. Därför kontoret bort från bara stödja arbete och processer. Det måste vara en sammanhängande, engagerande arbetserfarenhet som stödjer olika sätt att arbeta utan sömmar.

Medarbetaren på framtidens kontor måste vara:

  • Analytisk
  • Kritisk
  • Kreativ 
  • Konnektiv

IT-avdelningen löses upp eller tappar åtminstone mycket inflytande. Datafolket är inte längre en egen grupp. Ekonomen måste även kunna IT.

Chefskapet förändras gradvis till att handla om resurskoordinering. I industrisamhället behövde chefen kunna leda en grupp som var lika i erfarenhet, men med olika personligheter – som ett gäng ingenjörer. Det fungerade när organisation fanns i årtionden. Nu behövs det olika erfarenheter – in med ingenjör, marknadsförare, produktutvecklare, psykolog i samma team, men de måste vara samspelta och sammankopplade. Det gäller att få teamet att fungera ihop, var och en spela sin roll och sedan gå vidare. Att gå vidare kan vara den svåraste uppgiften.

Det innebär en stark informationsstress att vara informationsnomad. En fråga hörs allt mer bland medarbetarna, jobbar jag här? Kommunikation och integration, där IT är chefens stöd – det är en av de stora utmaningarna!

SAP:s affärssystem hade hur många moduler som helst, men organisationer fick ändra sina processer för att fungera med programvaran. Det går inte längre. När kontoret omvandlas till ett nätverk av expertis utan stuprör, hur ska man finna expertisen? En av lösningar är ny mjukvara som Jive Social Business Software för att kontrollera informationsflödet när det växer. Från content till contentment. Strunt i var och hur, bara det är kvalitet färdig på deadline. Chefen överser kontinuitet och konsistens snarare än leder.

Detta är den tredje delen i en serie om framtidens kontor

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...