onsdag 22 augusti 2012

Framtidens kontor: IT är kontroll

När jag kan, så brukar jag läsa om informationsteknikens första stapplande steg i Teldoks rapportserie från 1980-talet. Då började IT att diskuteras. Diskussionen kring vilken funktion tekniken skulle ha är förstås ofta begränsad i sin tanke. Samtidigt är den ofta befriad från den jargong som sedan kom sedan med IT-revolutionen och cyberkulturen.

Fördelarna med IT ur de här tidiga skrifterna kan beskrivas som kontroll över:

  • Pengar
  • Information
  • Människor

Det är tydligt att många beslutsfattare gör en strategisk planering för hur IT ska tas in i arbetet på och man undersöker vad som ger bättre avkastning på personal och teknik. En investering kan sänka produktiviteten om personalen inte vet vad de ska göra med den nya tekniken. Då dessutom personalen har svårt att se helheten för organisationen så gillar inte många att ändra sina roller och vanor. Många funktioner på kontoret försvinner i omstruktureringar. Bäst går det när ny teknik är lika lätt att använda som den gamla.

Kontorssystemen har anpassats till företagsledningens sätt att fungera, vilket innebar att tekniken påverkade organisationen i en resultatorienterad och ambitiös riktning. Människan anpassades till tekniken, där det inte gick togs människan tagits bort.

Den tanken finns förstås fortfarande kvar, men det är inte längre människan som ska anpassas till tekniken, utan tekniken som alltmer måste anpassas till människan. Varför denna "ergonomiska teknik"?

De kontorsarbetare som finns kvar är specialister som kan hantera kunskap. Problemet har skiftat från att utveckla kunskap, till att veta hur man ska hantera kunskap. En förutsättning för produktivitetsökningar är att hjälpmedlen utnyttjas på rätt sätt, och nu finns produktionsökningarna att göra främst hos människan.

Detta är den andra delen i en serie om framtidens kontor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Artificiell Intelligens bortom hype och diss

Årets stora samtalsämne i Almedalen var Artificiell Intelligens. Vad innebär AI egentligen? Var går gränsen mellan AI och maskininlärning e...