söndag 19 augusti 2012

Saltade varningar

Salt har människan brukat länge. Borde vi dra ner på saltet? Kan saltet öka risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke? Tänk om salt orsakar cancer? Sedan en längre tid har folkhälsomyndigheterna uppmanat oss i västvärlden att dra ned på konsumtionen av salt. I större delen av världen är saltbrist ett problem.

Så kom Cochrane Collaboration med en sammanställning av rapporter, de kunde inte finna kopplingen mellan salt och högt blodtryck. Om ditt blodtryck är högt nog att du måste ta medicin för det, pekade sammanställningen på, då kan det vara bra att minska på saltintaget.

Skulle det kunna gå att få fram större resultat genom att granska fler studier med än större minskningar och testgrupper? Frågan är hur mycket folk är villiga att minska på saltintaget utanför ramen av ett experiment?

Inger Atterstam är i Svenska Dagbladet irriterad över att det inte finns klara besked från forskningen. Det finns det sällan. Cochrane Collaboration har inte gjort en egen forskning, det är en rapport som sammanställer vad andra forskare gjort. Så avvikande resultat ger inte Cochrane, så här har studierna i princip sett ut. Det Cochrane gör är att sila fram en best practice av de studier som gjort på ämnet.I Sverige äter vi i genomsnitt 10-12 gram salt om dagen, Livsmedelsverket rekommenderar hälften så mycket. Det vi måste komma ihåg är att Livsmedelsverket ger sina rekommendationer på befolkningsnivå, inte på individnivå. Även om det finns individer som är mer känsliga mot salt, så är riskerna små för de flesta. Atterstam tar fel att läkemedelsföretagen skulle vilja hålla uppe rädslan för saltet för att sälja blodtrycksmediciner. De säljer ändå, då blodtrycket påverkas av åldrandet och befolkningen blir äldre. Läkemedel kommer du alltmer ta när du är frisk också, för att förebygga och fortsätta vara frisk.Ökar inte cancerfallen? Den viktigaste faktorn bakom att folk utvecklar cancer är faktiskt hög ålder. Det låter självklart, men ofta underskattas den faktorn rejält. För cancerstudier är åldern en faktor som tusenfaldigt ökar risken mellan en 90-åring och en 20-åring. Vi vet därför att cancerfallen kommer att öka, frågan är hur en cancersort ökar relativt andra.

I slutändan handlar det om hur du uppfattar risker och värderar saker i livet. Är det lönt att inte förhöja smaken på dina måltider med salt, för att minska en i sammanhanget låg risk för att saltet skulle kunna orsaka något du upplever som farligt? Det flesta har svårt att göra sig en uppfattning om så låga sannolikheter, särskilt över lång tidsperiod.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Artificiell Intelligens bortom hype och diss

Årets stora samtalsämne i Almedalen var Artificiell Intelligens. Vad innebär AI egentligen? Var går gränsen mellan AI och maskininlärning e...