tisdag 18 september 2012

Bestämmer DNA din vikt?

Bra böcker om vetenskap ger en balanserad förklaring av ett ämne på rätt nivå efter läsarens förutsättningar. Vikten av gener: hur DNA påverkar din vikt av Karin Bojs och Anna Bratt lyckas med båda för den som vill ha en introduktion.

Maten är ett inslag av ritual, moraliska frågeställningar och själslig oro i vardagen. Vilken mat man konsumerar är en viktigt markör för status, identitet och modemedvetenhet. Den religiösa synen på kosthållning präglar hur många ser på fetma och bantning nu när mer än varannan man och var tredje kvinna är överviktig. Få frågar sig vad vetenskapen säger. Vetenskapsjournalisterna Bojs och Bratt pekar ut att det finns en stark koppling i aktuell forskning mellan fetma och ärftlighet.

Generna spelar in på vilken mat som är bäst för individen, och hur mycket träning påverkar kroppen. Det är medelhavsdieten som Bojs och Bratt finner mest stöd för som en bra kost. Vikten av gener gör ett gott arbete i att sålla bland de komplicerade forskningsresultaten och ge pedagogiska förklaringar av vad de kommer fram till.

Säger man gener, så rörs det upp känslor. Eugeniken har försvunnit ur forskningens sätt att tänka sedan länge, men allmänheten resonerar ofta om genetik i närmast eugeniska termer. Många tror att det finns "bra" eller "dåliga" anlag i generna. Boken beskriver jakten på fetmagenen, men anlaget är bara en del av de interaktioner som styr hur egenskaper uppkommer.

När jag talar med Karin Bojs poängterar hon att ”fetma är väldigt komplext, det är fråga om samverkan mellan gener och miljö. Det är det viktigaste i boken”. För de flesta kommer att kunna se goda resultat för sin hälsa genom bättre kosthållning och mer träning. Det finns fall där fetma beror på en gen, och hjärnans uppfattningar om mättnad spelar stor roll ”det finns trettio gener som påverkar aptitcentrum”.

Karin Bojs gör en intressant avstickare till Island i boken och beskriver företaget Decode Genetics storhetstid och fall, som ger en tänkvärd beskrivning av gentesternas betydelse. Boken ger också en relativt lång beskrivning av hur det gick till när James Watson, Francis Crick, Rosalind Parks och Maurice Wilkins upptäckte DNA-molekylens struktur. En bra beskrivning, men något utanför bokens fokus.

Vikten av gener innehåller även recept på maträtter, men boken visar att fetman har komplexa orsaker. ”Feta skuldbeläggs så mycket, de sägs ha sämre karaktär. Vi ville visa att de har andra förutsättningar”.

Om då gener ligger bakom fetman är väl lösningen bättre mat och nya läkemedel? Karin Bojs säger ”det är viktigt att förändra samhället, vår gener förändrades inte de senaste fyrtio åren, utan vår mat och motion. Det behövs bättre stadsplanering för att underlätta för att gå till fots eller cykla, snarare än att ta bilen. Sedan kan vi alltid hoppas på att det kommer ny medicin och genterapi”.

Boken är lättläst, informativ och är en bra start för att läsa vidare. Generna spelar definitivt en stor roll, frågan är hur stort ansvar och makt vi har för den egna hälsan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...