söndag 9 september 2012

Sopig strid om skräp-DNA

Har skräp-DNA en långt viktigare funktion att fylla än vi trott? Sakta men säkert har forskningen sett hur mycket av DNA som inte är kodande. ENCODE har nu presenterat i Nature att 80 procent av genomet har en funktion.

Det har länge pågått en hård debatt om skräp-DNA. Laurence Moran vid universitetet i Toronto hör till en av de starkaste kritikerna av nyheten. Moran menar att den visshet som verkar framkomma med att hela genomet har en funktion ge styrka åt attacker på skräp-DNA från intelligent design-förespråkare? 80 procent är inte en så hög siffra i sammanhanget.

En de mest intressanta aspekterna har sedan sekventieringen av det mänskliga genomet varit just att "icke kodande" DNA är inte samma sak som att det saknar funktion (och då ses som skräp). Om en del av DNA inte tillverkar RNA med en påföljande syntes av ett protein eller enzym så kan DNA ändå ha en viktig roll att spela. En del av det här skräp-DNA:t håller annan kodande DNA på rätt plats, ungefär som en bilkaross håller motorn på plats när de startar. Introner kodar RNA men avlägsnas efter att de gjort sin del. Det leder oss vidare till epigenetikens studier om att våra gener inte är ett självspelande piano.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Artificiell Intelligens bortom hype och diss

Årets stora samtalsämne i Almedalen var Artificiell Intelligens. Vad innebär AI egentligen? Var går gränsen mellan AI och maskininlärning e...