torsdag 1 november 2012

Biologisk mångfald kostar, det säger priset

Många arter av odlingsväxter och bruksdjur har dött ut. Människan tog fram dem genom avel och de var ofta så specialiserade att de levde genom människans förtjänst. 

Är största möjliga biologiska mångfald att eftersträva? Det sedvanliga svaret från media och miljörörelsen har varit ja, men det sker genom att inte ta hänsyn till alternativkostnader. Det är dags att börja se biodiversitetens pris.

Ett annat problem är att kostnaden för biologisk mångfald snarast göms för oss genom att skjutas in i staten, i vaga program utan uppföljning. Det är ett misstag som ofta lärs in, förhoppningen att staten kan kasta stora mängder pengar på problemet.

För den biologiska mångfalden kommer att öka lokalt genom att nya arter antingen importeras eller skapas upp genom genteknik. Många bruksarter har ersatts för att det finns nya som anses bättre. I slutändan så blir floran mer varierad. De som vill investera inför möjliga framtida användningar av äldre arter bör investera i genbibliotek.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Överväg konstgjorda surrogatmödrar

Överväg konstgjorda surrogatmödrar. P-piller och abort är självklara. Nu är tiden inne för nästa steg, den artificiella livmodern. Läs mer i...