tisdag 20 november 2012

Energi under Saharas sol

Det finns något med öknens vidder som lockar till stora projekt. Världens största solkraftverk håller på att byggas i närheten av staden Ouarzazate i Marocko. Självfallet inte i sanddynerna, där solpanelerna skulle sjunka ned, utan på en slätt i stenöknen.

Jag intervjuade i början av år 2011 Jonathan Walters, ansvarig på Världsbanken för strategi i Mellanöstern och Nordafrika.

I vilket skede är uppförandet av solenergianläggningen i Ouarzazate?

Anbudet för den första fasen är på väg att lanseras. Ytterligare information finns hos MASEN (marockanska solenergimyndigheten). Denna process har gått mycket snabbt.

Vilken är din uppfattning av hur MASEN klarar arbetet?

De har rekryterat bra personal, och fick upp farten mycket snabbt. Det visar ett starkt engagemang för solenergi på högsta nivå i Marocko. Solenergi är helt klart strategiskt viktigt för Marocko, och landet har i själva verket nu tagit ledningen i Medelhavsområdet. De uppvisar ett starkt ledarskap för klimatförändringarna, och förtjänar ett lika starkt stöd från Europa.

Varför kan de bästa stordriftsfördelarna uppnås i Sahara?

En kombination av naturliga förutsättningar, marknadstillgänglighet och finansieringsmöjligheter. Den naturliga skälet är solsken, låg luftfuktighet och mycket tillgänglig mark (med också en utvecklad infrastruktur). På marknaden finns två skäl: länder som är stora oljeproducenter vill använda mindre olja och gas för el, och använda oljan i något som har högre förädlingsvärde, så de är ute efter att producera el från solen.

Länderna i Nordafrika är tillräckligt nära för att Europa ska kunna se potentialen i grön el från solen, och solenergin ger också Nordafrika chansen att uppnå sina mål utan att öka utsläppen av koldioxid. De finansiella skälet är att dessa länder är berättigade till mycket mjuka finansieringsvillkor under Cancun-avtalet.

Sammantaget har processen för att mobilisera finansiering av projekt varit mycket lovande, men klara åtaganden krävs från EU:s sida i vissa fall, och det viktigaste är tillgången till den europeiska marknaden.

Världen behöver snarast en teknik för förnyelsebar energi som producerar el även när solen inte skiner och vinden inte blåser. CSP, koncentrerad solenergi, har goda möjligheter att lagra solvärme. Om tekniken blir tillräckligt uppbackad för att uppnå stordriftsfördelar, kan CSP ge en betydande del av världens framtida energibehov.

Kan den nuvarande oron i regionen stoppa projektet?

Det går så snabbt, det är inte möjligt att säga vad effekterna blir. Vi hoppas givetvis allihop att det blir fredligt. Skapandet av arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin, som har hög potential i regionen, kan bli ännu viktigare än tidigare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...