onsdag 14 november 2012

Könskriget stärker avkomman

Sexualiteten är ur evolutionens synvinkel kanske det viktigaste hos oss människor. Efter att vi har fortplantat oss och fört våra gener vidare så bryr den sig inte om hur det går för oss som individer. Fast sex är ju mycket mer än så, och även om sex och samlevnad är synlig för oss på ett helt annat sätt än tidigare finns mycket att utforska.

Det går att tala om sex mer öppet än på till exempel Hugo Gernsbacks tid, men visst är det laddat. Vi har debatter i Sverige om att riksdagen gått emot regeringen ifråga om äggdonation för ensamstående. I många länder, även i Europa är homosexualitet kontroversiellt, och även här i Sverige hörs röster för att begränsa möjligheten till abort. Det var inte så länge sedan p-pillret slog igenom, kan den avancerade sexologiska debatten och stora och små förändringar lämnat många i kölvattnet för den sexuella utvecklingen?

Först och främst, vad är sex till för? Varför föder vi inte bara ungar vid rätt tidpunkt? Växtekologerna Åsa Lankinen och Josefin Madjidian vid Lunds universitet publicerade en studie om en nordamerikansk blomväxt som heter Collinsia heterophylla. De dokumenterade kriget mellan könen hos växten.

En del pollenkorn påverkade pistillens yta så att just deras pollenslangar trängde in i pistillen före de andra pollenslangarna, och befruktade fröna. Det är till nackdel för fröbildningen, så forskarna ser indirekta bevis på att ståndaren och pistillen är inbegripna i en kapprustning.

Collinsia heterophyllas sexualitet och människan skiljer sig förstås åt, men sexualiteten, dess laddning och spelet kring den fyller samma funktion. Det ska inte vara för lätt att para sig och få en avkomma. Sexualiteten driver på evolutionen i snabb hastighet. Då levande organismers miljö förändrats hastigt under hela jordens historia har det varit en fördel att kunna muteras långt snabbare mellan generationerna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...