torsdag 3 januari 2013

Träning avgör överviktigas hälsa

I JAMA har det publicerats en stor sammanställning av studier kring övervikt gjord av Katherine M. Flegal, Brian K. Kit, Heather Orpana och Barry I. Graubard för att se alla dödsorsaker sett till BMI. De kom fram till att överviktiga skulle överleva smala, vilket förstås ger rubriker.

Studien har sett till mortaliteten och inte livskvalitet. Studien grundar sig på epidemiologiska uppskattningar av mortaliteten, där det är svårt att utan kontrollerade experiment avgöra vilka riskfaktorer som orsakar eller är symptom av dålig hälsa. Övervikt kan med tiden leda till sänkningar av livskvaliteten som genom typ-2 diabetes och hjärt- kärlsjukdomar även om de inte dödar.

BMI är ett viktmått, inte ett hälsomått. Visar studien på att övervikt definieras för brett, att övervikten borde börja med att hälsoproblem syns av vikten? Allmänheten har ofta sett övervikt som just något kopplat till hälsoproblem. Så behöver det inte vara, hellre fet och vältränad än smal och otränad. Det visar på en individualisering av hälsomåtten, där en nationell strategi från Folkhälsoinstitutet inte ser till enskilda.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...