söndag 24 mars 2013

Antibiotikaresistens och TBC, spara eller slösa?

Multiresistent tuberkulos är en allvarlig risk i olika delar av världen, en risk som spridas och bli farligare. På DN Debatt skriver Kristina Bolme Kühn, Otto Cars, Jerker Jonsson och Gunilla Källenius om att den dödliga multiresistenta tuberkulosen måste stoppas med nya läkemedel, vaccin och diagnosverktyg.

Det är bra, och en ansats till lösning som verkar produktiv. Visst är debattartikeln är något tam och har syftet att skribenterna vill ha mer anslag, men den visar på att antibiotikaresistensens är en komplex fråga.

Det är inte riktigt så enkelt att reducera problemet till att bara vara ett välfärdsproblem, som jag tar upp i Världens väntan på antibiotika.

Artikelförfattarna argumenterar för att den nya antibiotika som forskarna tagit fram måste komma ut snabbt och billigt i fattiga länder. Det skulle nog vara farligare ur resistenssynpunkt än att svenska barn får lite för mycket antibiotika på vårdcentralen. Resistensproblematiken, kring farligare sjukdomar och i enorma proportioner är så mycket farligare i fattiga länder. Där behövs ett klokare alternativ än spara och lösa.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Intressant
Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...