tisdag 2 april 2013

Är internet till för människor längre?

BBC News magazine rapporterar om botarna som redigerar Wikipedia. Det är lätt hänt att hamna i tanken att datorerna "tänker själva" för så utvecklade är inte autonoma system ännu. Fast i en alltmer automatiserad värld blir en fråga att tänka på noggrannare.

Boston Globe går så långt att de frågar om vi borde ställa robotar inför rätta! Det låter som science fiction, men kanske att Samir Chopras tanke om autonomi är ett spektrum snarare än "antingen eller" ställer en hel del svåra frågor inte bara om robotar utan även om internet.

Infontology tar upp historien om hur ett företag på Amazon verkade börja sälja t-shirts med budskap om våldtäkt. Bara det att det inte fanns några t-shirts, och ingen hade beslutat om vad som skulle stå på dem.

Det finns många botar på nätet, fler än människorna. Hur bör framtiden se ut för alla automatiska processer? Finns det en egen robotetik eller är fortsatt en fråga om användarnas ansvar? Kommer allt mer av internet att anpassa till botarnas behov?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...