onsdag 17 april 2013

Dr. Wakefields förlorade heder

Vacciner är ett av de mest värdefulla och kostnadseffektiva verktyg som läkarvetenskapen utvecklat. Smittkoppor, polio, mässling, påssjuka, kikhosta var alla sjukdomar som slog hårt mot barnen. Nu har de kommit under kontroll, även utrotats.

Ändå har de ofta varit kontroversiella. Ofta handlar det om säkerheten. Vacciner testas på tusentals försökspersoner, som ofta är friska och därför blir farliga biverkningar lättare att upptäcka.

År 1998 briserade en bomb då läkaren Andrew Wakefield och medförfattare i Lancet sade sig ha funnit en koppling mellan trippelvaccinet MPR och autism. Studien var rätt liten (tolv barn) och osäker. Kritiken var stark från början från andra forskare, men ledde till att många föräldrar i Storbritannien och USA, och till viss del även Sverige inte ville vaccinera sina barn. Vacciner fungerar bäst när de är allmänna, att många immuniseras samtidigt.

Reportern Brian Deer granskade Wakefield. Det var än mer talande, att redan 2004 publicerade tio av Wakefields medförfattare en kort dementi i Lancet, mot slutsatsen att deras studie visat kopplingen till autism. Lancet drog in artikeln, men inte på vetenskapliga grunder utan på grund av otillräcklig behandling av testpersonerna i studien.

I en artikel i BMJ pekade Brian Deer på att Wakefield inte bara varit slarvig eller presenterat slutsatsen bedrägligt, utan också manipulerat resultaten.

Upplösningen är ingen överraskning för de forskare som har följt frågan nära. Wakefield fick tidigare mycket god press i media, i lite för många fall utan att granskas, för att nu ställas på schavotten. Det sker inte helt i god tro om de egna tillkortakommandena.

Bristerna i den vetenskapliga kvalitetskontrollen tillät Wakefield att fortsätta sin forskning och undervisning, och bli godkänd för publicering i en väl ansedd medicinsk tidskrift. De brittiska hälsovårdsmyndigheterna var oroliga för att de fått en ny "galna-ko sjukan" på halsen, och tvekade att stöta sig med uppskrämda föräldrar. Anklagelser mot media är på sin plats, men de borde handla om hur vi får fram mer, inte mindre debatt om vetenskapsfrågor.

Wakefield fick ett genomslag då det passade in i tanken om det riskfria samhället. Vi lever i en värld där vi har en dålig uppfattning om hur stora risker är, och inte accepterar dessa. Särskilt inte för våra barn.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...