måndag 29 april 2013

Förbud utan sting mot neonikotinoider?


Förbjuder EU neonikotinoider och räddar bisamhällena? Det bygger på idén att bidöden skulle bero på en ny grupp av bekämpningsmedel, neonikotinoiderna. Det finns anledning att vara skeptisk till förenklingen.

Vad EU:s förbud mot neonikotinoider betyder är att tre produkter från Bayer och Syngenta inte får användas för vissa bruk under två års tid. Under de två åren ska det ske tester ute på fältet för att utvärdera.

Betyder det att förbud baseras på farlighetsuppskattning (”Det kan vara farligt! Förbjud det!”) eller på riskuppskattning (”om det är farligt beror på hur det används, så testa det och se hur skadorna kan minskas”)? Det är en avvägning mellan två tolkningar av vad försiktighetsprincipen betyder i riskhanteringen. Notera att produkterna inte har förbjudits helt och hållet.

Förbudet borde innebära prishöjningar på grödor som berörs, som förmodligen raps. Priset på honung beror på hur bidöden utvecklas, men troligen går inkomsterna ned på landsbygden medan marknaden anpassar sig.

Så vad ersätter neonikotinoiderna? Bönderna kommer att fortsätta använda bekämpningsmedel. Nya insektsmedel tar säkert ett årtionde att utveckla och få bedömda som säkra.

Nu var ju inte alla EU-länderna för förbudet. Försiktighetsprincipen är ingen favorit, men det är bättre att bevara en försiktighetsprincip som grundar sig på vetenskaplig slutledning från vad som kan bevisas, snarare än att spekulera fram en slutsats från ett antal händelser. I längden skulle det ge EU större trovärdighet.

Självfallet är det en lysande seger för miljörörelsen, som genom kampanjande om att neonikotinoiderna skulle vara den stora orsaken bakom bidöden kunde samlas bakom ett enkelt budskap.

Forskningen de närmaste två åren kommer bli intressant att följa, men det vore förvånande om förbudet löste problemet med Colony Collapse Disorder. CCD är ett mycket komplext fenomen.

Risken är att förbudet kan bli miljömässigt dyrt och sätta än mer press på lantbrukarna och konsumenterna utan några större effekter för bisamhällena då förbudet drar bort intresset för undersöka de andra skälen som kan ligga bakom bidöden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...