onsdag 8 maj 2013

Antimateriens hemlighet

All materia i universum består av atomer, vilka i sin tur består av partiklar som protoner, neutroner, elektroner och så vidare. Fast varje partikel som finns har också en antipartikel. Följ med in i antipartiklarnas förunderliga värld.

Antipartiklar liknar vanliga partiklar, de har samma massa, samma laddning och instabila partiklar har samma livslängd. Antipartiklarna har dock omvända egenskaper, om till exempel en partikel är positivt laddad, som en proton, så är antiprotonpartikeln negativt laddad.

Albert Einstein förutsåg att när en partikel krockar med sin antipartikel kommer de båda att förgöras och omvandlas till ren energi, genom hans formel E=mc2 och skapa två högenergiprotoner. Om det går att bemästra antimaterian skulle det vara universums mest effektiva energikälla.

Atomen är grunden för all energi. Elektronerna som snurrar runt atomerna lagrar kemisk energi. När elektronerna går in i ett lägre energiläge frigörs energi. Den energin kan användas för att driva bilar, frigöra dynamitens explosiva kraft eller förbränna magnesium. Problemet är att kemisk energi är så ineffektiv, det mesta slösas bort i frigörandet.

Solen och andra stjärnor använder inte kemisk energi, utan kärnenergi. Det är fusion och fission, och det är här antimaterian kommer in. Om det gick att skapa och fånga in antiväte skulle det gå att skapa energi med maximal effektivitet. Forskningen har långt kvar tills att det går att skapa större mängder av antiväte, och det är instabilt, men i teorin går det att lagra hur länge som helst.

I längden finns lösningen på energiproblemet i antimaterien, frågan är när dess gåta blir löst?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Överväg konstgjorda surrogatmödrar

Överväg konstgjorda surrogatmödrar. P-piller och abort är självklara. Nu är tiden inne för nästa steg, den artificiella livmodern. Läs mer i...