fredag 7 juni 2013

Den smarta staden

Går det att bygga smartare städer? Ett problem är att våra städer inte är anpassade till vår tids sätt att leva med IT, kommunikationer och sanitet.

Tänk om det gick att börja om från början? Rita en stad från grunden med alla dess system: vatten, energi, avfall och klimatkontroll och början anpassa staden till att vara IT-intensiv? Att skapa en smart stad.

I utkanten av Paredes i norra Portugal, byggs en experimentstad som heter LivingPlanIT. Det skall 150.000 människor arbeta och bo. Planerna är att staden skulle använda informationsteknik på ett aldrig tidigare skådat nya sätt.

Varje byggnad i staden ska att ha sensorer som övervakar beläggning, temperatur och energianvändning. Denna information, tillsammans med data från sol-och vindkraftverk och andra stadssystem kommer att matas in ett centralt nätverk som kan förändra hur byggnader värms upp eller drivs baserat på information i realtid.

Det var spännande att få besöka LivingPlanIT. Genomförandetiden, år 2015, visade sig nog vara för ambitiös. LivingPlanIT har, tillsammans med många av de andra smarta städerna som planerades på 00-talet, stora förseningar.

Det finns många lärdomar att dra från de smarta städerna om stadsbyggnad och planering. Datasystemet  Urban Operative System har blivit sålt till flera städer. Fast städer är oerhört komplexa systemen och lösningarna faller ofta på små detaljer. Våra städer har vuxit fram bit för bit, med system som knappast har varit särskilt smarta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...