onsdag 3 juli 2013

Bidöden kommer och går

Är det en kris för bina, ska man adoptera en bikupa från Bee Urban?

Bidöden är en komplex företeelse och har förekommit flera gånger tidigare i historien. EU har förbjudit neonikotinoider i ett demokratiskt tveksamt beslut. Det fanns ingen majoritet bland EU:s medlemsländer för att förbjuda dem, Europeiska kommissionen rammade igenom det ändå? Det är konstigt att Schweiz, landet dokumentären Inte bara honung (More than honey) av Markus Imhoof spelades in i ett land där neonikotinoider inte används men bisamhällena ändå är under press, på grund av kvalster.

Vad som verkligen inte kommer att hjälpa mot bidöden är att göra den till en Aisopos fabel om det storskaliga, konventionella jordbruket. Bidöd har förekommit tidigare, och ofta blivit lösta av bönderna, och många av våra viktigaste grödor behöver inte pollinering. Det finns inget enkelt svar, som Bee Urban talespersonerna också påpekar i artikeln. 

Forskarna Randal Rucker och Walter Thurman gav ut studien The Market Response to Bee Disease där de påpekar att media ofta underskattar uthålligheten som finns i marknadssystemet runt biodlingen. 

Bipopulationens antal, livskraft och ekonomiska produktivitet avgörs ju även av ekonomiska beslut som biodlaren och bonden gör. Bidöden CCD är främst ett problem när priset inte tillåts spegla kostnaderna. Rucker och Thurman visar upp flera metoder att sköta biodlingarna. Unga drottningar odlas fram i snabb takt i hundratusental och snarare ökar mängden bin i världen. Anpassning till högre dödlighet kan göras med att dela friska kolonier i tu, föra in fler friska bin eller byta ut drottningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Skicka en kommentar

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...