måndag 8 juli 2013

Låter det svårt? Då är det väl värt att citera

Blir forskningsrapporter med långa titlar oftare citerade av andra forskare? Ja, det skriver forskarna F. Habibzadeh och M. Yadollahie för tidskriften Croatian Medical Journal 51(2), april 2010, ss. 165-170 i artikeln Are Shorter Article Titles More Attractive for Citations? Crossectional Study of 22 Scientific Journals.

Ibland så är långa och komplicerade titlar svåra att undvika. Många ämnen är komplicerade och innehåller studien mycket intressant material, så är det svårare att koka ned innehållet till en slagkraftig mening.

Ibland är det nog så enkelt att det som verkar invecklat, ger intryck att vara viktigt och insiktsfullt. De två artikelförfattarna påpekar att även om många redaktörer alltmer säger till om kortare och mer kärnfulla titlar, så blir titlarna ändå längre. Det är klart, vem vill inte blir citerad?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...