fredag 16 augusti 2013

Lyssna på forskarna?


Inför hösten står det klart att försiktighetsprincipen kommer att bli en av de viktigaste principiella frågorna. Främst men inte begränsat till miljöpolitiken, har försiktighetsprincipen länge styr lagstiftningen inom EU och många av medlemsländerna.

Detta inte minst då försiktighetsprincipen har varit ett fenomenalt användbart vapen för att genomdriva en stelbent, byråkratisk och irrationell politik som nu orsaker stora skador på samhället. Försiktighetsprincipen ställer upp hinder, snarare än att hjälper till att fatta rationella beslut. Alla utvecklingar har bra och dåliga sidor, men försiktighetsprincipens inriktning på det negativa skapar större problem än den försöker att förebygga, då den inte ger någon positiv vägledning.

Vi ser problematiken i EU:s förbud av neonikotinoider, där kommissionen inte undersökte problemet att förbudet av insektsgiftet drabbar bönder som odlar raps. Raps är en mycket odlad gröda som också ger ifrån sig mycket pollen, som bin äter. När raps blir svårare att odla genom att det är svårt att snabbt en ersättning, kommer det att odlas mindre raps, vilket ger mindre föda till bina och därför mer bidöd. Den bidöden kommer att användas för att kräva fler förbud.

Ända sedan debatten om kemikaliedirektivet REACH har det mullrat kring endokrina disruptorer, kemikalier som påverkar hormonsystemet. Nu senast i maj argumenterade några forskare för än vidare förbud i Berlaymontdeklarationen. Det finns tecken på att trycket på kommissionen tar alltmer skruv, då exempelvis matsäkerhetsmyndigheten EFSA:s rekommendationer blir alltmer selektivt lästa.

Det är förbryllande att den kortsiktiga försiktighetsprincipen, som bara ser till ett ofullständigt kunskapsläge i samtiden, fortfarande är populär i dessa tider av smarta lösningar och Big Data. Troligen är ett av skäl dess skenbara enkelhet, då politiker inte behöver se till alternativkostnader av sin linje.

Det behöver mer av är istället rationell riskanalys och kanske en ny princip för att underlätta handling istället för att hindra den.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...