onsdag 4 september 2013

Framtidens kontor: en ojämn fördelning

Fördelarna från det öppnare kontoret har diskuterats sedan minst tiotalet år: vi sparar in kostnaderna från teknikinvesteringar på hyra, underhåll och fastighetsskatter. I arbetet rivs tids- och språkbarriärer genom bättre kommunikation och det går att minska på personalstyrkan.

Men var börjar och slutar kontoret och arbetstid med en mer virtuell arbetsplats? Hur ta bort alla konfigurationsproblem? Tänk på vilka problem som kan uppstå om min id-bricka inte kan tala med min stol eller konferensrummet inte är sammankopplat med min kalender. Vad händer användares olika datamiljöer kolliderar? Trådlösa kontoret, ytan under skrivbordet består fortfarande av ett råttbo av sladdar. Säker överföring av data – är det att ta över information på en USB-sticka? USB har blivit en standard genom sin bekvämlighet, vilket står över de allra flesta säkerhetshänsyn. När miljön blir smartare så kommer energibehovet för personlig teknik att stiga, det är en stigande kostnad och leder till en ständig jakt på eluttag.

När den mänskliga ryggraden och minnet på kontoret försvinner behövs en IT-infrastruktur som ersättning. Microsoft lägger redan in Facebook och LinkedIn i Outlook. Men funkar dessa, de är ju inte gjorda för att fungera som ryggrad? Sociala medier har fördelen framför e-mail att bevara informationen i ett sökbart, delningsbart, uppdateringsbart flöde. Tjänster som Yelp kan vara en möjlig förfader till det här informationsflödet.

För tio år sedan var alla datorer desktop, det lever vi med fortfarande då vi använder skrivbordsmetaforer (som papperskorg, filarkiv). Nu blir mobiltelefonen det främsta sättet att använda internet på. Lägre kostnader ger fler sensorer i vår omgivning, mer programvara har öppet API och mer information kommer från sociala nätverk. Föremål har blivit mer intelligenta. Den intelligensen kommer att användas för att sända information till mobiltelefonen, där data processas.

Mycket sammanfaller tekniskt för en stor förändring, där datorer och telekommunikationer smälter samman till något nytt. Appar, tjänster och nätverk finns. Användarna finns. Mobiltelefonerna kan försvinna redan före de sista fasta telefonerna avskaffas.

William Gibson hade rätt i sitt klassiska citat: framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad. Anmärkningsvärt så talar vi ofta som om informationsteknik, internet och andra disruptiva innovationer är något som kommer att ske! Troligen för att tanken om att förändringen är viss tidpunkt eller viss teknik är viktig för att kunna föreställa sig framtiden.

Förändringar sker gradvis. Kontoret försvinner inte helt plötsligt, utan det är en del av långsam utveckling. Utvecklingen hade inte behövt gå i dagens riktning. Brytpunkten låg troligen någonstans i början av 1990-talet, där IT användes för att förstärka och vidareutvecklade vissa värderingar och arbetsmönster som redan fanns ute i arbetslivet. Rester finns alltid kvar av det, delvis för att olika lagar kräver det.

Kommer tekniken att skjuta människan åt sidan, att skapa ökad stress och ge mindre antal arbetstillfällen? Det är vad en del fruktar. Kommer kontorstekniken att berika och avlasta, att effektivisera och ge helt nya möjligheter? Det är vad många hoppas.

Framtidens kontor är det samlade resultatet av ändrad organisation, ny teknologi, ökad kapacitet, nya arbetsroller, ändrade arbetsmetoder och nya arbetsmönster. Det virtuella kontoret är inte vad vi behöver, om det slår igenom är det för att vi vill ha det.

Det här är den femte och sista delen i en serie om framtidens kontor

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...