onsdag 6 november 2013

Ett vetenskapsmuseum för vuxna?

Vi går ut gymnasiet och från naturkunskapen vet vi att Newton fick ett äpple i huvudet och att det ledde till att tyngdlagen upptäcktes. Det kompletteras med lite grundläggande kunskaper om kroppens anatomi och en del stela experiment från fysiken och kemin.

Tyvärr uppfattar många naturvetenskaperna som ämnen som bara är att plugga sig förbi. Den vetenskapliga metoden dyker upp relativt sent, ofta först vid universitetsstudierna. Det ger ett intryck av att naturvetenskaperna är oföränderliga fakta. Många av de vetenskapliga upptäckterna och tekniska innovationerna som görs idag är svåra att ta till sig, särskilt om man utgår från de grunder som lärs ut i skolorna.

Efter skoltiden så formar media de flestas uppfattning om naturvetenskaperna. En del media gör ett bra arbete att förmedla kunskap, andra gör tyvärr inte det. Det finns ytterligare en viktig källa till kunskap om naturvetenskap och teknik: muséerna. Framförallt Sveriges Centralmuseum.

Naturhistoriska Riksmuseet. Fotografi Staffan Waerndt

Nu kan en del läsare bli förvånade, intrycket hos många är att museerna främst visar naturvetenskap och teknik för barn. Äldre läsare tänker på dammiga vitrinskåp med uppstoppade djur eller rostiga maskiner som någon skäggig farbror konstruerade för länge sedan. Yngre kanske tänker på brokiga skyltar med övertydliga budskap och specialgjorda dataspel med svag återkoppling till vetenskapsdebatten, upptäcktsprocessen och samtiden.

"Texterna är riktade till tolvåringar", förklarar Charlotte Ek som är museipedagog på Naturhistoriska Riksmuseet. Material för vuxna finns att läsa på webben eller att ladda ned till iPad och smartphone. Naturhistoriska Riksmuseet försöker att få gestaltningen att tala till alla genom att skapa en berättelse om djuren och naturen, satt i sitt sammanhang. I en monter återkopplar en uppstoppad säl, en polartorsk och en ismås till näringsväven i Arktis. Det går mode i museiutställningar, förklarar Ek, från gamla tiders vitrinskåp till berättande idag och kanske med en viss återgång till vitrinskåpen framöver.

"Hur lyckad utställningen varit beror på hur många frågor vi får", och Ek påpekar att museet är en auktoritet för många besökare där svaren spelar stor roll, "det händer så mycket i forskningen att det är svårt att visa det i utställningarna och att uppdatera texterna".

Sofia Seifarth, avdelningschef för samlingarna på Tekniska Museet är än mer direkt; "funkar det för barn, så funkar det för vuxna". Hon förklarar att utställningarna försöker att utgå från ”vad är viktigt i målgruppens värld”.

Det återspeglas i utställningen 100 innovationer, där besökarna själva röstar fram de viktigaste innovationerna. Utställningen kan förändras under dess gång. Spelet om energin handlar om att förändra förutsättningar inom energianvändningen. Elever på besök ska kunna diskutera vad de upplever med sin lärare.

Spelet om energin. Fotografi Anna Gerdén

Utställningarna på museerna är intressanta, men speglar att naturvetenskaperna och ingenjörsvetenskaperna tappar tonåringarna. Det skulle vara bättre att istället själv pröva med hjälp av utställningarna. Naturvetenskap och teknik hamnar annars i att visa upp att det finns ett ”rätt svar” som museibesökaren ska komma fram till.

Den vetenskapliga metoden med att bygga upp hypoteser, testa dem mot verkligheten och förkasta dem som inte håller för nya skulle vara ett utmärkt inslag i de flesta utställningar. Då kan man förstå samspelet mellan observationer och experiment och se hur man kommit fram till dagens vetenskap.

Det är just det steget som drar till sig fler tonåringar och det kan även locka fler vuxna att lära från museerna. När man försökt tilltala vuxna har det skett genom att locka med något annat som kaféer eller konstutställningar. Där är klubbar och hackerevents ett bra steg för att skapa lärdom som hobby.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Artificiell Intelligens bortom hype och diss

Årets stora samtalsämne i Almedalen var Artificiell Intelligens. Vad innebär AI egentligen? Var går gränsen mellan AI och maskininlärning e...