tisdag 24 december 2013

Öppen data öppnar vägen för internet of things

Öppna data innebär att användare, företag och organisationer öppnar sina databaser och gör sitt data tillgängligt för vem som helst. Tanken är att öppen data bidrar till nya innovativa idéer och företag som i sin tur öppnar sitt data och föder mer innovation. I Sverige är det regeringens expertgrupp, E-delegationen, som ska stödja utvecklingen av öppen data från offentliga som kommersiella källor.

För att system ska kunna föra över data behövs ett API (Application Programming Interface), ett regelverk som bestämmer hur två olika program kan kommunicera. API:er används även för att datorers operativsystem ska kunna tala med hårdvara, som en skrivare. När företag och myndigheter publicerar sina API kan andra användare börja ta emot den data de sänder.

Tanken att föremål ska kunna förses med datakraft för att kunna lagra information har funnits sedan internets början. Det var först genom World Wide Web som tanken att det skulle finnas en människa med i datakommunikationen slog igenom. IP, internets protokoll för kommunikation, har nu blivit standard även när föremål kommunicerar. Öppen data kommer att spela en viktig roll för att smarta föremål ska kunna kommunicera.

Kommunikation mellan föremål kan ske genom RFID, en teknik för att läsa information på avstånd genom transpondrar och dataminnen som kallas för taggar. Säkerheten i systemen har varit ett problem, risken finns att känsliga och farliga föremål blir hackade.

Operativsystemet Contiki är utvecklat för att inbyggda system med mycket begränsade minnesresurser till en nätverksanslutning, som för att styra ett trådlöst sensorsystem via internet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Artificiell Intelligens bortom hype och diss

Årets stora samtalsämne i Almedalen var Artificiell Intelligens. Vad innebär AI egentligen? Var går gränsen mellan AI och maskininlärning e...