lördag 1 februari 2014

Energi och EU, peak wind före peak oil?

EU:s klimatpolitik kretsar fortfarande kring agendan EU 202020 med tre komplicerade faktorer. Särskilt det sista målet om förnyelsebar energi har visat sig vara en missräkning troligen därför att många politiker trodde att det handlade ett mål om förnyelsebar elektricitet snarare än för andelen av förnyelsebar energi i den sammanlagda energiförbrukningen. Det är ett mycket svårare mål att uppfylla.

Det finns nationella strategier för att minska koldioxidutsläppen men juvelen i kronan har varit det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter ETS. ETS har fungerat uselt med för många tillstånd och kompistjänster på den konstgjorda marknaden som politikerna skapade upp. Priset är för lågt genom politisk påverkan för att det ska kunna sätta press på användningen av kol och olja.

politiken lades upp som bidrag, så förblir vind, sol och andra förnyelsebara energikällor beroende av skattebetalarnas pengar. Det höga siffror som Europas konsumenter får betala för sin el, storföretag får undantag och specialpriser för att kunna klara sig. Energipriserna håller Europa tillbaka.

Den nya energipolitiken som ska ersätta EU 202020 med "ambitioner" om att minska utsläppen med 40 procent till år 2030, jämfört med basåret 1990, pekar på att kommissionens politik gått igenom. Den förnyelsebara energins andel föreslås samtidigt vara på minst 27 procent. Det finns heller inte någon europeisk reglering av skiffergasen.

BP Energy Outlook 2035 är en intressant titt på framtiden. BP har rätt i att energibehovet i världen kommer att växa till 2035. De spår med 41 procent, vilket verkar rimligt då Kina och Indien fortsätter sin tillväxt.

Det intressanta är att BP ser hur fossila bränslen som gas kommer att fortsätta vara viktiga. Gasens framgångar på 10-talet är tydliga så det är en god gissning att gas, olja och kol kommer att stå för en fjärdedel av energin år 2035.

BP anger att förnyelsebara energikällor skulle stå för 14 procent av energin då. En så hög andel är en ganska stor överskattning för tillväxten av förnyelsebar energi är fortfarande mycket beroende av bidrag och annat stöd från staten. Det behövs inte så stora förändringar för att vind och sol ska få problem, troligen bara att någon politiker mumlar i bakgrunden att man kanske inte kommer att fortsätta höja bidragen.

BP spår också att världens utsläpp av CO2 kommer att öka med 29 procent på de tjugoen åren rapporten undersöker. Givet dagens teknik och världens utveckling har företagets prognosmakare nog gjort en bra analys. Vi vet ju inte vad som kommer att ske i forskningen på nya energikällor som fusion eller solenergi från rymden och nog skulle det kunna gå att göra både överföring och lagring av energi bättre.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...