lördag 5 april 2014

Förfalskade läkemedel hotar hälsan


Undermåliga och förfalskade läkemedel är ett växande hot mot vården, det gäller i Afrika, Latinamerika och Asiens fattigare delar men även i Europa och Nordamerika.

Världshälsoorganisationen WHO har uppskattat att i många utvecklingsländer så är mellan 25-50 procent av läkemedlen av undermålig kvalitet eller förfalskningar. Det finns faktiskt ett antal exempel varje år av undermåliga och förfalskade läkemedel som upptäcks även i Sverige.

Korruption av tjänstemän inom läkemedelsupphandlingen ger en uppenbar och farlig öppning för spridningen. Det finns riktlinjer för upphandlingen och kvalitetsnormer från organisationer som WHO, Världsbanken och Globala Fonden. En ökad uppmärksamhet på kvalitetssäkring är viktig.

De ger tillsammans en god vägledning, men ofta har riktlinjerna varit för abstrakta och svåra att arbeta med på plats. De har samtidigt motverkats av att generikahandel har uppmuntrats då den enbart har utgått från priset, stora marknadsingrepp har gjorts av myndigheter och läkemedelsförsörjningskedjan har i vissa länder blivit beroende av de stora läkemedelsföretagens givmildhet.

I dag beror många problem på en för stel utvecklingskedja, så det är riskabelt att göra den ännu stelare för att få mer kvalitetskontroll. I vissa fall kan det behövas exitstrategier från dåliga marknader för att driva på. Trade, not aid får en god effekt på lång sikt, att det byggs upp institutioner och incitament även för kvalitetskontroll.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...