måndag 9 juni 2014

Brainwashed om neurovetenskapens hjärnspöken


Boken Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience av psykiatrikern Sally Satel och psykologen Scott O. Lilienfeld kritiserar hur hjärnforskningen överförenklas och hur media, politiker samt en del forskare drar för vida slutsatser från de ännu osäkra rönen.

Jag skriver om boken i Hjärntrenden tvättas på sidan 37 i Magasinet Arena, nummer 3/2014. Det nya numret av tidskriften kan köpas via Qiozk.

Några av exemplen Satel och Lilienfeld ger i boken, som neuromarknadsföringen, har nu några år på nacken och tas inte riktigt på samma allvar i den amerikanska debatten. I Sverige togs boken upp försiktigt med bara en syndikerad ledarartikel av David Brooks i DN och en kortfattad bokanmälan i Modern Psykologi, så vi ligger troligen något år efter USA och därför hittar vi mer uppenbar neurogoja av den gamla skolan i böcker, tidskrifter och tidningar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...