lördag 6 september 2014

Politikens smedja: en strumpdocka utan arm


Politiken har alltid balanserat mellan att utforma policy och politisk kamp. Det lutar åt ett håll ibland, ibland åt den andra. Tevi Troy är medveten i sin artikel att han håller på att skriva en moralsaga om att förvärva, förvalta och förslösa genom tankesmedjornas tre generationer. Moralsagor hamnar lätt i villfarelsen om att det var bättre förr. Troy påpekar även den första generationens tankesmedja hade sina låsningar, bara det att den passade in i en politisk miljö där aktörerna ofta var mycket enhetligare än idag.

Den politiska miljön där den tredje generationen verkar är under ett starkt förändringstryck, med en stark fragmentering på väg. En del mönster från mitten av 2000-talet finns kvar, men miljön på internet har förändrats radikalt.

Det finns regionala skillnader. I USA är tankesmedjorna starkare, samtidigt som PR-branschen har konkurrens från jurister genom att det amerikanska rättsväsendet ofta kan gå in och avgöra policyfrågor. På EU-nivå har de inte samma avtryck som idéproducenter i nomenklaturans kommittologi. Det inte minst då kommissionen sedan Maastrichtavtalet 1992 gynnat tillväxten av strumpdockorna.

Strumpdockarna pekar på en viktig förändring, mängden pengar som behövs i modern politik. Tiden då enskilda superrika miljardärer som bröderna Koch kunde påverka Washington med sina donationer börjar gå mot sitt slut. Det är lärarfack, fastighetsmäklarföreningar och försvarsindustriföretag som har den finansiella råstyrkan över tid som behövs. Det innebär förändringar i vilka institutioner som finansieras.

I Sverige är exemplen på den tredje generationens tankesmedja inte så tydliga, främst nyhetssajter med snabba argument, som t.ex. Avpixlat och Politism. De samordnar och dirigerar de flöden av tyckare som behärskar debatten. Framförallt skapar de debatten, som Tevi Troy påpekar, de väntar inte längre på medlemmar eller medier och vinner därmed initiativet.

Många politiska frågor kräver tålamod över lång tid och djupare kunskaper. De statliga myndigheternas idéproduktion och politiska påverkan har expanderat för att kunna sätta agendan för riksdagspartiernas politik. Tjänstemännen på myndigheterna kan vara mer ideologiskt insatta och politiskt kunniga än de folkvalda politikerna i en tid av allt mer specialiserad policykunskap.

Myndigheternas förändrade betydelse har varit ett av skälen bakom PR-byråernas expansion, då de ofta är stora kunder. Det är viktigt att hålla reda på vad PR-branschen gör och inte gör när det gäller policy och idéarbete. Den senaste tidens många uppköp av byråer och en tilltagande titelinflation tyder på ett generellt behov i branschen av att bredda sina nätverk och att kunna erbjuda ett större strategiskt kunnande. Rådgivning går från omvärldsanalys och berättelser för att legitimera en politiks genomförande till djupare idépåverkan och strategiskt beslutsfattande.

En möjlig utveckling efter den tredje generationens tankesmedja skulle kunna kallas "en strumpdocka utan arm".

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Artificiell Intelligens bortom hype och diss

Årets stora samtalsämne i Almedalen var Artificiell Intelligens. Vad innebär AI egentligen? Var går gränsen mellan AI och maskininlärning e...